Flexibel in de keuze voor een frontofficeapplicatie en toch verlonen en factureren via CTB Flex?
Lees hier over de mogelijkheden.

Disclaimer

Informatie over onze organisatie en onze website
Moderne informatie- en communicatietechnologie speelt een belangrijke rol bij de activiteiten van een onderneming als CTB Holding BV. CTB is leverancier van IT-producten en diensten en beschikt over uitgebreide technische kennis. CTB is gevestigd in Nederland. Dit privacyreglement betreft de website van CTB Holding BV, met inbegrip van alle divisies die deel uitmaken van CTB Holding BV. De bovengenoemde website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet door CTB worden geëxploiteerd of beheerd ("websites van derden"). Dit reglement is uitsluitend van toepassing op websites die door CTB Holding BV in Nederland worden geëxploiteerd en beheerd. CTB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacynormen van websites van derden.

Anoniem toegang voor bezoekers
U kunt toegang verkrijgen tot de homepage van onze website en onze sites doornemen zonder uw persoonsgegevens bekend te maken. Onze website biedt bezoekers niet de mogelijkheid te communiceren met andere bezoekers of informatie te publiceren die anderen kunnen opvragen.

Automatische gegevensverzameling
Persoonsgegevens worden niet automatisch bewaard en op andere wijze bewaarde informatie wordt niet automatisch gekoppeld aan de persoonsgegevens van bepaalde personen. We gebruiken geen cookies om persoonsgegevens op te slaan en in cookies opgeslagen niet-persoonlijke informatie wordt niet gekoppeld aan de persoonsgegevens van bepaalde personen.

Verzameling en gebruik van gegevens
Wanneer u via de website van CTB informatie verzoekt over producten en diensten, wordt u gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. U dient zich bijvoorbeeld bij ons te registreren om toegang te krijgen tot informatie die is voorbehouden aan besloten gebruikersgroepen (Extranetten). Wanneer u zich registreert, vraagt CTB u om uw naam en contactgegevens in te voeren. Vervolgens krijgt u een gebruikersnaam en een wachtwoord toegestuurd, waarmee u zich bij toekomstige bezoeken aan onze website kunt aanmelden.
CTB kan besluiten uw accountgegevens en transactiehistorie te gebruiken voor intern gebruik, statistische overzichten en rapporten te genereren en u per telefoon, gewone post of e-mail producten en diensten aan te bieden.
We verzamelen geen informatie over onze bezoekers uit andere bronnen, zoals openbare archieven, openbare lichamen of particuliere instellingen.
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan de in deze privacyverklaring genoemde doelen.

Gegevens verzameld voor personeelswerving
We verzamelen ook de persoonsgegevens die u vrijwillig opgeeft bij het solliciteren naar een op onze websites vermelde vacature. CTB verplicht zich de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel van personeelswerving. Door de gegevens naar CTB te sturen verleent de sollicitant CTB toestemming om deze gegevens op te slaan en te verwerken. CTB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de sollicitant kan lijden als direct of indirect gevolg van het verzenden van persoonsgegevens via het Internet. Wanneer de sollicitatie niet leidt tot een dienstverband, verleent de sollicitant CTB hierbij toestemming om de gegevens te bewaren gedurende een periode van maximaal twee maanden nadat het besluit om de sollicitant niet in dienst te nemen, cq. het besluit van de sollicitant om geen dienstverband bij CTB te aanvaarden, bekend is gemaakt. Na deze periode worden de gegevens vernietigd (gewist). De sollicitant wordt niet in kennis gesteld van het vernietigen/wissen van de gegevens.

Openbaarmaking en gegevensbeveiliging
We geven uw persoonsgegevens niet door aan onze dochterondernemingen of andere organisaties.

Geheimhouding/beveiliging
Wij bieden bezoekers van onze website niet de keuze om gebruik te maken van een beveiligde transmissiemethode om ons hun persoonsgegevens te sturen. Wat betreft beveiliging hebben we beleidslijnen en regels opgesteld en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die we beheren te beschermen tegen:
• toegang door onbevoegden
• onjuist gebruik of openbaarmaking
• wijziging zonder toestemming
• ongeoorloofde vernietiging of onbedoeld verlies
Al onze werknemers en gegevensverwerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers te eerbiedigen.
Wij garanderen dat uw persoonsgegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan overheidsdiensten en –instellingen, tenzij zulks volgens de wet of andere bepalingen is vereist.

Toegang tot uw persoonsgegevens
U kunt ons per e-mail vragen of we persoonsgegevens van u bewaren. Op uw per e-mail gedane verzoek leveren we u binnen een week een leesbare kopie van de persoonsgegevens die we van u bewaren, hoewel we u eerst om een identiteitsbewijs kunnen vragen. Het staat u vrij om bezwaar te maken tegen de gegevens die we van u bewaren en u kunt ons, indien nodig, verzoeken om de gegevens:
• te wissen
• te corrigeren of te wijzigen
• te voltooien
Wij behouden ons het recht voor om te weigeren onze bezoekers een kopie van hun persoonsgegevens te verschaffen, maar zullen onze weigering met redenen omkleden. U hebt echter de mogelijkheid onze beslissing om u te weigeren een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken, aan te vechten.

Conformiteit aan privacywetgeving
Zelfregulerende bepalingen zijn niet van toepassing op onze website of onze organisatie. Er zijn geen internationale of regionale wettelijke of zelfregulerende bepalingen van toepassing op onze website of organisatie.

Vragen op het gebied van privacy
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

CTB Holding BV
Rubensstraat 211
6717 VE Ede
Postbus 239
6710 BE Ede
Telefoon (0318) 670 111
Fax (0318) 670 570
E-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Plaats dit op mijn