Flexibel in de keuze voor een frontofficeapplicatie en toch verlonen en factureren via CTB Flex?
Lees hier over de mogelijkheden.

GroenLinks wil maatschappelijk uitzendbureau

GroenLinks wil met een nieuwe wet meer kansen bieden op de arbeidsmarkt voor jonggehandicapten, mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking en werklozen.

Volgens lijsttrekker Jolande Sap moet de wet zoveel mogelijk drempels wegnemen voor deze groepen mensen.
De Wet Werk en Zekerheid zoals GroenLinks de nieuwe regelgeving wil noemen, moet de huidige Wajong, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand vervangen. Volgens GroenLinks zou een nieuwe wet niet alleen goed zijn om iedereen een eerlijke kans op werk te geven, maar ook om de gemeenten meer slagkracht te geven om werkzoekenden te helpen.

In de nieuwe wet moet komen te staan dat gemeenten afspraken gaan maken met iedereen die langer dan een jaar werkloos is. Mensen moeten worden geschoold, begeleiding krijgen naar werk of een aangepaste functie krijgen. Wie niet zelf aan de bak komt, moet naar een soort maatschappelijk uitzendbureau waarin gemeenten en werkgevers samenwerken.


Bron: ANP  7 augustus 2012


Plaats dit op mijn