Infrastructuur FMS

De infrastructuur voor de FMS flex applicaties

Dat software en gegevens meteen toegankelijk zijn zodra je de computer aanzet, klinkt als een vanzelfsprekendheid maar is voor de flexbranche van levensbelang. Beschikbaarheid, continuïteit, snelheid en veiligheid moeten gewaarborgd zijn. Met de hosting van alle productsystemen op het Cybercenter in Oude Meer en door het werken met producten van vooraanstaande leveranciers, eigen professionals en samenwerking met gespecialiseerde bedrijven kunnen we deze ambitieuze doelstelling waarmaken.

Beschikbaarheid en continuïteit

Door de huisvesting op het Cybercenter is de fysieke veiligheid en continuïteit gewaarborgd. Dit gebouw is zowel fysiek als procedureel een vrijwel onneembare vesting. Wilt u een keer een kijkje komen nemen, dan zal dat alleen kunnen in gezelschap van daartoe geautoriseerde personen, waarbij u zich te allen tijde met uw paspoort moet kunnen legitimeren.

Performance

Uw snelheid van handelen mag niet beperkt worden door een trage werking van onze systemen. Om deze reden staat performance altijd op de agenda. Continu vinden performance-metingen plaats, waardoor we trends en incidenten snel op het spoor kunnen komen. Vaak nog voordat u het zelf in de gaten heeft. In het ontwerp is niet alleen rekening gehouden met voldoende capaciteit van machines en opslag, maar is ook rekening gehouden met flexibiliteit om mee te kunnen groeien met uw business, zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid. Treedt er toch een keer een probleem op, dan hebben we eigen specialisten met de juiste hulpmiddelen paraat om de oorzaak van het probleem zo snel mogelijk te kunnen lokaliseren en om maatregelen te nemen waardoor dit probleem wordt opgelost. Uiteraard wordt verder gekeken naar mogelijkheden om ook in de toekomst dit soort problemen verder te beperken.

Veiligheid

Behalve dat uw gegevens fysiek in een bijna onneembare bunker zijn opgeslagen, worden ook de hoogste eisen gesteld aan de beveiliging van uw kostbare gegevens naar buiten toe via het Internet en uw eigen netwerk. De gegevens uit FMS en uit de Management Informatie Systemen zijn zodanig kostbaar voor u dat deze niet via het publieke Internet toegankelijk zijn. U kunt deze toepassingen uitsluitend benaderen via een speciaal voor u aangelegde afgeschermde koppeling tussen uw eigen infrastructuur en het Cybercenter in Oude Meer.

De toepassingen die wel via Internet toegankelijk zijn (de E-Suite en XML-berichten) zijn ontworpen met de grootst mogelijke aandacht op beveiliging. Deze toepassingen zijn ook regelmatig onderwerp van audits door daarin gespecialiseerde partijen, om er voor te zorgen dat eventuele zwakke plekken worden blootgelegd en weggewerkt. 


Plaats dit op mijn