Tènce! - Dennis Joosen

“Vragen worden door CTB op een correcte en prettige manier opgepakt en de terugkoppeling is altijd goed onderbouwd”

"De afhandeling van service-verzoeken bij CTB zie ik als ‘helemaal goed’. Wij dienen een verzoek in met de servicetool en binnen een uur is alles door CTB geregistreerd, inclusief incidentnummer en de te verwachten afhandeltijd. Voor ons is deze manier van werken heel prettig omdat het transparant is en we zo weten wat we kunnen verwachten. Wij weten te allen tijde wat de status van een verzoek is en kunnen dus ook onze eigen mensen tijdig informeren. Wanneer een verzoek onverhoopt langer open blijft staan wordt dat netjes tussentijds aan ons gecommuniceerd.

De service-verlening door CTB omschrijf ik als correct, direct en zakelijk. Vragen worden op een correcte en prettige manier opgepakt en de terugkoppeling die we ontvangen is altijd goed onderbouwd. Wanneer onze vraagstelling niet duidelijk blijkt worden we direct gebeld en wordt aanvullende informatie gevraagd. Ook wanneer we een terugkoppeling vragen of als er een kans op onduidelijkheden is belt de CTB-medewerker nog vóór hij/zij de terugkoppeling stuurt, en krijgen we alvast een toelichting.

Een goed voorbeeld van de service-verlening door CTB is hun bezoek aan een vestiging van Tènce! om met de vestigingsmedewerkers te praten en te vragen waar zij verbeteringen zouden willen zien. De wens die daar toen geuit is, is door CTB direct opgepakt en besproken met het hoofdkantoor van Tènce! Ook is een mogelijke oplossingsrichting aangegeven en was er al snel een planning voor de te nemen vervolgstappen.

Is er onduidelijkheid over een vraag of komt de oplossing niet overeen met de verwachting, dan is er altijd ruimte om het gesprek aan te gaan en wordt vervolgens toch een bevredigende oplossing gevonden."

Dennis Joosen, Tènce

tence


Plaats dit op mijn